2011-October 29/30- Pirith & Katina Pinkama at Sri Sammbudhaloka Viharaya,Tsukuba

Pls kindly note that there will be a “Pirith chanting” session & “Katina Pinkama” at Sri Sammbudhaloka Viharaya,Tsukuba.

October 29th          From 8.00 p.m onwards       Pirith Chanting
October 30th          From 8.00 a.m onwards        Katina Pinkama & Danaya

Your kind participation is highly appreciated.

Share

Bookmark the permalink.

Comments are closed.