Dhamma Deshana by Ven. Massanne Vijitha Thero

17.30 දේශකයාණන් වහන්සේ වැඩම කිරීම
18.00 ජපානයේ ස්වාමින් වහන්සේලා වැඩම කිරීම
18.30 පිළිගැනීමේ කථාව
18.45 ලංකාජි සහ හචිඕජි පන්සල් වල ස්වාමින්වහන්සේලා ගේ අනුශාසනය
19.00 ප්‍රධාන ධර්ම දේශනය
20.30 රාත්‍රී සංග්‍රහය

Study and Career Guidance Seminar for Sri Lankan Students in Japan

Study and Career Guidance Seminar for Sri Lankan Students in Japan
(Saturday, October 14th from 9AM to 1PM@ Aoyama Oval Building 15F)
ජපන් සහ සිංහල බසින් විස්තරය පහතින් ඇත.  Registration http://slsaj.com/registration/

Japan is a country full with opportunities.
But we have to take right decisions at the right time when it comes to our studies here in Japan.
We, Srilankan community organize this seminar for you to show the path for Success.

You all may have following concerns! Then join with us!

1. Don’t know how to select a perfect study option after Japanese Language School?
2. Need to find an affordable but good school to Study? And about Scholarships?
3. Need to know how should I prepare during my time at Language School?
4. I don’t know how and when to start Job hunting process?
5. Need to know what skills should I improve as Students?

Event Topics! (Sinhala & Japanese Medium)

1. How to plan your further study on Japan, Tools to select a School
(With stories from your seniors)
2. Schools options! Look beyond Tokyo
3. Selecting a area to study, considering the visa
4. Let’s talk with senior students!

Place and Access! See the map at the bottom of the page

Aoyama Oval Bldg 15F (Tokyoto Shibuyaku Jigumae5-52-2)

Access: Omotesando Station B2 Exit 4 min

Contact
Aruna 090-1711-6395 (SLPAJ)
Hacitha 090-8451-4297 (SLPAJ)
Shyam 080-4620-2722 (SLSAJ)
Sampath 080-3522-8702 (SLAJ)

在日スリランカ留学生向けの進路セミナー
(10月14日(土)午前9時~午後1時まで@青山オーバルビル15階)

留学生の皆さん!日本では進路関連様々な機会があります!
しかし、進路というとタイミングと準備が最も重要!

スリランカの先輩の経験元に成功の道についてヒントと情報を提供します。

こんな悩み持ちますか?そしたら、是非参加してください!

1. 日本語学校卒業後の良い進学先の選び方が分からない
2. 奨学金や学費について
3. 日本語学校の通学中、進学準備について
4. 日本での就職活動について
5. 学生時代どういう力を身に着くべきか

当日のテーマ(シンハラ語と日本語)

1. 留学計画を立てましょう!役に立つツール
2. 進学先!東京だけではない!
3. 在留資格と進学先
4. 先輩たちに聞いて見よう!

アクセス
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-52-2
青山オーバルビル15階

「表参道」駅 B2出口 徒歩4分

ජපානයට වීසා ඉල්ලුම් කල රටවල් වල ප්‍රථිඵල

ජපානයට 2017ඔක්තෝබර් සහ 2016ඔක්තෝබර් මස සදහා වීසා ඉල්ලුම් කල රටවල් වල ප්‍රථිඵල ලේඛන සටහන පහතින් දැක්වෙ. මෙම දත්ත සටහන වැදගත් වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවෙ සිට ජපානයට ජපන් භෂාව ඉගෙනීමෙ බලාපොරොත්තුවෙන් වීසා ඉල්ලුම් කරන සිසුන්ගෙ සහ නියෝජිතවරුන්ගෙ දැනුවත් වීම පිණිසයි.

ඒ වගේම මෙම දත්ත සටහන ජපානයේ ලියාපදිංචි කල ජපන් පාසල් 300 කින් 220ක දත්ත සටහන් බවද දන්වා සිටිමි. මෙය හුදෙක් ඔබ සියලුම දෙනාගෙ දැන ගැනීම පිණිස බවද සලකන්න.

ස්තූතියි
ඔබ සැමට සුභ අනාගතයක්!

සම්පත් හෙට්ටිආරච්චි
2017919

2017 ඔක්තෝබර් සදහා ජපානයේ ජපන් භාෂාව හැදෑරීම අරමුණු කොටගෙන ශිෂය වීසා සදහා අයදුම් කල සියලුම ශ්‍රී ලාංකික සිසුන්ගෙ වීසා ප්‍රථිපල

2017 ඔක්තෝබර් සදහා ජපානයේ ජපන් භාෂාව හැදෑරීම අරමුණු කොටගෙන ශිෂය වීසා සදහා අයදුම් කල සියලුම ශ්‍රී ලාංකික සිසුන්ගෙ වීසා ප්‍රථිපල 2017.9.12 දින වන විට ලැබුණු දත්ත සටහන් පහත දැක්වෙන පරිදි:

Hokkaido ප්‍රදේශය:
වීසා ඉල්ලුම් කල සංඛ්‍යාව 0
වීසාපත් ලැබුණු සංඛ්‍යාව 0 
වීසාපත් ලැබුණු අනුපාතය 0%

Tohoku: Aomori, Iwate, Miyagi, Akita, Yamagata
ප්‍රදේශ:-
වීසා ඉල්ලුම් කල සංඛ්‍යාව 8
වීසාපත් ලැබුණු සංඛ්‍යාව 6
වීසාපත් ලැබුණු අනුපාතය 75%

Tokyo • Kanto: Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba ප්‍රදේශ:-
වීසා ඉල්ලුම් කල සංඛ්‍යාව 280
වීසාපත් ලැබුණු සංඛ්‍යාව 190
වීසාපත් ලැබුණු අනුපාතය 68%

Kanagawa ප්‍රදේශය:-
වීසා ඉල්ලුම් කල සංඛ්‍යාව 32
වීසාපත් ලැබුණු සංඛ්‍යාව 22
වීසාපත් ලැබුණු අනුපාතය 69%

Chubu:-
Niigata, Toyama, Ishikawa, Fukui, Yamanashi, Nagano, Gifu, Shizuoka, Aichi
ප්‍රදේශ:-
වීසා ඉල්ලුම් කල සංඛ්‍යාව 56
වීසාපත් ලැබුණු සංඛ්‍යාව 48
වීසාපත් ලැබුණු අනුපාතය 86%

Kansai:-
Mie, Nagoya, Shiga, Kyoto, Osaka, Nara, Wakayama ප්‍රදේශ:
වීසා ඉල්ලුම් කල සංඛ්‍යාව 33
වීසාපත් ලැබුණු සංඛ්‍යාව 22
වීසාපත් ලැබුණු අනුපාතය 67%

Hyogo:-
වීසා ඉල්ලුම් කල සංඛ්‍යාව 11
වීසාපත් ලැබුණු සංඛ්‍යාව 1
වීසාපත් ලැබුණු අනුපාතය 9%

Chugoku:-
Tottori, Shimane, Okayama, Hiroshima, Yamaguchi ප්‍රදේශ:
වීසා ඉල්ලුම් කල සංඛ්‍යාව 17
වීසාපත් ලැබුණු සංඛ්‍යාව 7
වීසාපත් ලැබුණු අනුපාතය 41%

Shikoku:-
Tokushima, Kagawa, Ehime, Kochi
වීසා ඉල්ලුම් කල සංඛ්‍යාව 0
වීසාපත් ලැබුණු සංඛ්‍යාව 0
වීසාපත් ලැබුණු අනුපාතය 0%

Kyushu:-
Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Miyazaki, Kagoshima ප්‍රදේශ:
වීසා ඉල්ලුම් කල සංඛ්‍යාව 26
වීසාපත් ලැබුණු සංඛ්‍යාව 1
වීසාපත් ලැබුණු අනුපාතය 4%

Okinawa:-
වීසා ඉල්ලුම් කල සංඛ්‍යාව 2
වීසාපත් ලැබුණු සංඛ්‍යාව 0
වීසාපත් ලැබුණු අනුපාතය 0%

ඉල්ලුම් කල මුලු සංඛ්‍යාව 465
වීසාපත් ලැබුණු සංඛ්‍යාව 297
ඒ අනුව 2017 ඔක්තෝබර් අධ්‍යන වාරය සදහා වීසා ලැබුණු මුලු ශ්‍රී ලාංකික සිසුන් සංඛ්‍යාවෙ අනුපාතය 64%

ඉතින් මෙවර වීසා ලැබීම පිළිබද ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට අවාසිදායක බවක් පෙනෙනවා. ඊලග වාරයට ඉල්ලුම් කිරීමේදී මීට වඩා දැනුවත්ව ඉල්ලුම්පත්‍ර සකස් කරන එක ඔබ සතු වගකීමකි. තව විශේෂ කරුණක් වනුයේ ඔක්තෝබර් මස ඉල්ලුම් කරන සිසුන් ජපන් භාෂාව N3, N4 මට්ටමක සිටීමද වීසා ලැබීමෙ සන්භාවිතාව වැඩි විය හැක.
ඉහලින් දැක්වෙන දත්ත සටහන් 2017/9/12 වන දින ගත් දත්ත සටහන් වෙ.

ස්තූතියි!
සම්පත් හෙට්ටිආරච්චි
2017915

ABU Asia-Pacific Robot Contest-2017

ABU Asia-Pacific Robot Contest-2017 will be held on 27th (Sunday) August in Ota Ward Gymnasium (1-11-1, Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0031). A Sri Lankan Students’ team will also be competing in this Robot Competition in this year. SLSAJ have an opportunity to participate in the event as observers.

Those who would like to take this opportunity to see the Robot Competition and Cheer the Sri Lankan students’ team can register their names by using the link below-

Robot Contest 2017

For more information about the event, please visit – http://aburobocon.net/

Event outline
1. Contest Date : Sunday, August 27th 2017
2. Venue : Ota Ward Gymnasium (1-11-1, Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0031)
3. Schedule
11:00 – 12:00 Gate open for general audience
12:00 – 12:30 Opening Ceremony
12:30 – 17:00 Tournament (with breaks)
17:10 – 17:40 Closing Ceremony
18:00 Contest Close

SriLankan Airlines Student Offer

Sri Lankan Airlines is introducing a Student product that is available online on www.srilankan.com. A tailor-made travel solution for those who are travelling for their studies, the Student Special promotion is available for students, their parents and spouses travelling for their studies abroad and entails the following advantages.

1. 10% off on the initial air ticket & 15% discount on air tickets purchased thereafter
2. 40kg free baggage allowance
3. 5% discount on airfare for parents or spouse of student whenever they visit the country of student’s studies

All Japan softball Cricket tournament

“All Japan softball Cricket tournament” on July 23, 2017 @ Sanbu City grounds.. more then 20 teams to participate for the event and a free raffle for all spectators including a Return Ari Ticket to Sri Lanak and many more….

වසරේ දැවැන්තම ක්‍රිකට් සැණකෙළිය නරඹන්න…….. ගුවන් ටිකට් පතක් ඇතුලු තෑගි රැසක් දිනා ගන්න……….ජපානයේ ශ්‍රී ලංකා වාහන අපනයන කරැවන්ගේ සංගමය සිව් වන වරටත් සංවිධානය කරන සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රිකට් තරගාවලිය ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ධම්මික ප්‍රසාද් ගේ සහභාගිත්වයෙන් මෙවරත් 2017 ජූලි මස 23 වන ඉරැ දින පෙ.ව 9.00 සිට සන්මු සිටි අරරගිකන් ක්‍රීඩාංගනයේදී පැවැත් වේ. ( නැවි 047 589 3630 )

සතුටු වන්න………..
විනෝද වන්න………
තෑගි දිනන්න………..
අපත් සමඟ එකතුවන්න.
ඔබ සැමට සුහද ආරාධනා………..!

Organized by
SLAEAJ
http://www.slaeaj.com/

New Website of the Embassy of Sri Lanka in Tokyo Japan

අවශ්‍ය ලියකියවිලි සහ තොරතුරු රැසක් නව web site එකෙන් ලබාගත් හැක. ඔබේ මිතුරන් සමඟ බෙදාගන්න

スリランカ大使館 ウェブサイト website

http://www.slembassyjapan.org

Embassy of Sri Lanka in Tokyo Japan

Sri Lankan Embassy Japan /スリランカ大使館

Address
2-1-54, Takanawa,
Minato-ku, Tokyo 108-0074

Phone:  03-3440- 6911/12 (General)

Fax : 03-3440- 6914

Email: tokyojp@lankaembassy.jp

Little hearts Japan -පුංචි හදවත් ව්‍යාපෘතිය

Lady Ridgeway Hospital for Children (LRH) is the only tertiary care referral centre for children with congenital heart disease (CHD) and other critical illnesses in Sri Lanka.
The hospital’s exceptional medical staff and treatment opportunities make this institution the beacon of hope to families nationwide. However, with its current limited capacity, it has been struggling to provide timely care to all children in need.

We can help them even we are at Japan by extending our support to make ths project a success

But together, we can help them beat the clock!!

They need you!.

We have organized a fundraising event at Sri Lankan Festival on Jun 24/25th at the Hachioji Temple stall.
Infomation about Sri Lankan Festival can be accessed from here

お願い
リッジュウェーアーリア小児科病院がスリランカにある1番大きな病院です。この病院は全国からくる心臓病の子供達を治療する病院です。心臓病のためのICUが足りないため、必要な治療が必要な時に出来ないことから、年間で4000人の子供達が命を落としています。この病院にある医療の設備が整っていないため、心臓の手術が1年間に900件あり、1400人の患者が手術の順番待ちをしています。これらは年々増加傾向にあります。月に100人の申し込みがありますが、その中の30~40%の確率でしか入院ができません。この問題を解決するために十分な設備が整った建物と設備をつくる活動を心臓病の医者の組合の(Sri LankaCollage of Paediatricians)がリトルハートという募金活動を行っています。このプロジェクトではこの建物と設備をつくるために20億ルピーが必要となります。日本に住んでいるスリランカ人と日本人の皆様のご協力で、出来るだけこの活動に支援をしたいと思っております。皆様のご協力をお願い致します。
代表 ダンミカ ジャヤナンダナ
090-2412-5560
6月24日、25日に行われるスリランカフェスティバルでこの活動を支援する活動を行います。尊い命を守るため皆様のご協力が必要となります。皆様のご協力をお願い致します。このメッセージをシェアしてください。

රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහල, ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති ප්‍රමුඛත ම ළමා රෝහල වන අතර, එය ශ්‍රී ලංකාවේ සිව් දිගින් එන සෑම දරුවෙකුට ම නොමිලේ ප්‍රතිකාර කරන ස්ථානයකි. නමුත් හෘද ආශ්‍රිත රෝග සහ දැඩි සත්කාර පහසුකම් අතින්, පවතින සම්පත් සීමිත බැවින්, අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර අවශ්‍ය වේලාවට සැපයීමට නොහැකි තත්වයක් පවතී. අපට ඇති වෛද්‍ය පහසුකම් අනූව, වසරක් තුළ දී කළ හැකිව ඇත්තේ, හෘද සැත්කම් 900ක් සහ හෘද කැතීටරකරණ මාර්ගයෙන් කරන ප්‍රතිකාර 600ක පමණ ප්‍රමාණයක් පමණි. මේ නිසා, දැනට දරුවන් 1400ක් පමණ දෙනා හෘද සැත්කම් සඳහා පොරොත්තු ලේඛන වල රැඳී සිටින අතර, සෑම වසරක ම තවත් විශාල ප්‍රමාණයක් මෙම ලැයිස්තුවට අලුතින් එකතු වේ. නව ජන්ම හා වෛද්‍ය දැඩිසත්කාර ඒකක වල තත්වය ද මේ හා සමාන වේ. මසකට වෛද්‍ය දැඩිසත්කාර ඒකකයට දරුවන් 100ක් පමණ දෙනා ඇතුළත් කිරීමට ඉල්ලීම් කළ ද, ඉන් ඇතුළත් කළ හැකි වන්නේ දරුවන් 30-40 අතර ප්‍රමාණයක් පමණි.

මෙම ප්‍රශ්ණයට විසඳුමක් ලෙස, ළමා රෝහලේ අංග සම්පූර්ණ හෘද හා දැඩිසත්කාර ඒකකයක් පිහිටුවීමට තීරණය කළ අතර, මෙම කාර්යය ඉක්මන් කිරීම සඳහා ළමා රෝග විශේෂඥවරුන්ගේ විද්‍යායතනය (Sri Lanka College of Paediatricians) විසින් පුංචි හදවත් (Little Hearts) යනුවෙන් ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කරන ලදි. මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ වන්නේ, මෙම ගොඩනැගිල්ල සඳහා අවශ්‍ය රු. කෝටි 200ක් වූ මුදල හැකි ඉක්මණින් සොයා ගැනීමයි.

මේ සඳහා ජපානයේ සිටින අපට උදවු විය හැක. ශ්‍රීලංකා උතසවයේදී අපගේ කුටියට පැමිණ සහයෝගය ලබාදෙන්න