වීසා බලපත්‍ර දීර්ග කිරීමේදී ඔබ සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු

ජපන් පාසල්, කාර්මීක විද්‍යාල සහ විශ්ව විද්‍යාලවල ඉගෙනුම ලබන ඔබට මේ කාලයේ වීසා බලපත්‍ර දීර්ග කිරීමට සිදුවෙනවා. මේ අතරින් කාර්මීක විද්‍යාලවල සිසුන්ගෙ වීසා දීර්ග කිරීමෙ ප්‍රමාණයද වැඩිවී තිබෙනවා. සිසුන්ගේ නොදැනුවත්කම නිසා මුහුණ පාන ගැටලුද තිබෙනවා.

වීසා බලපත්‍ර දීර්ග කිරීමේදී ඔබ සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු කිහිපයක් පහතින් දැක්වේ.

සූදානම් කල යුතු ලියකියවිලි

1.වීසා අයදුම්පත්在留期間更新許可申請書(ざいりゅうきかんこうしんきょかしんせいしょ) ( අයදුම්පත් ඔබේ පාසලින් හෝ ආගමන විගමන කාර්යාලයෙ වෙබ් අඩවියෙන් ලබාගත හැකිය http://www.moj.go.jp/content/000103536.pdf )
ඉහත ලින්ක් එකේ අයදුම්පත් දෙකක් ඔබේ පාසලින් සහතික කර ගත යුතුයි. අනිත් අයදුම්පත් ඔබ විසින් පිරවිය යුතුයි.

2.ඔබෙගේ පාසල් ගාස්තු සහ ජීවන වියදම් තහවුරු කිරීමේ ලියකියවිලි.
@在留期間更新申請に係る質問書(ざいりゅうきかんこうしんしんせいにかかるしつもんしょ)
https://goo.gl/p6xB8X
@滞在費支弁に関する申告書(たいざいひしべんにかんするしんこくしょ)
https://goo.gl/iu5uDu

මෙහිදී ඔබේ පාසල් ගාස්තු ගෙවීම සිදුකල යුත්තේ ඔබ ජපානයට මුලින් පැමිණෙන විට ලියකියවිලි වල සදහන් කල පුද්ගලයා විසින්. සාමාන්‍ය වශයෙන් පාසල් ගාස්තු ගෙවීමේ භාරකරු වශයෙන් එහි සදහන් කරන්නේ ඔබේ මව හෝ පියා.

3.තම රටින් මුදල් ගෙන්වූ බවට පෙන්විය යුතු මූලික ලියකියවිලි.
බැංකු හරහා ගෙන්වා මුදල් ගෙවීමේදී
海外送金証明書(かいがいそうきんしょうめいしょ)
https://goo.gl/Yvpzc7
ඉහත ලියකියවිල්ල තම රටේ බැංකුව මාර්ගයෙන් ජපානයේ බැංකුවට මුදල් එවීමෙන් පසු ජපානයේ බැංකුවෙන් ඔබට එවන ලද ලියකියවිල්ලයි.

ඊලග ක්‍රමය තමයි තම රටට ගිහින් පැමිණෙන පුද්ගලයකු විසින් ඔබේ භාරකරුගෙන් මුදල් ලබාගෙන ජපානයට රැගෙන ඒම. එවිට එම මුදල් රැගෙන ජපානයට පැමිණි පසු එම පුද්ගලයාගේ ගමන් බලපත්‍රයේ පිටපත් මුදල් රැගෙන ආ බවට සහතික කිරීමට ඔබ විසින් ඉදිරිපත් කල යුතුයි. මෙම ක්‍රමය සිසුන් විශාල වශයෙන් අනුගමනය කරනවා.

අපි දැක තිබෙනවා සමහර සිසුන් තුන් හතර දෙනා එකම පුද්ගලයකු මුදල් රැගෙන පැමිණී බව කියා ලියකියවිලි ඉදිරිපත් කිරීම සිදු කරනවා. එවැනි දේවල් වලින් වැලකී සිටීම ඔබේ වීසා එකට ප්‍රශ්නයක් වීමේ සම්බාවිතාව අඩුයි. හොදම ක්‍රමය ඔබේ පසල් ගාස්තු භාරකරු හරහා තම රටේ බැංකුවක සිට ජපානයේ තමන්ගෙ හෝ පාසලේ ගිණුමට මුදල් ගෙන්වීමයි.

4.අර්ධ කාලීන රැකියා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන ඔබ ආගමන කාර්යාලයෙන් අර්ධ කාලීන රැකියාව කිරීමට අවසරය ලබාගත යුතුයි!
එම අවසර පත්‍රය සදහා ඉල්ලුම් කරන අයදුම්පත

5.ඔබ ජපන් පාසල අවසන් කර අලුතින් ඇතුලත් වන පාසල සම්බන්ධ විස්තර ආගමන කාර්යාලයට දැනුම් දීමේ අයදුම්පත.
https://goo.gl/TCdZs1

මූලික වශයෙන් ජපානයේ පාසල් යන සෑම සිසුවෙකුම තම ශිෂය වීසා දීර්ග කිරීමේදී ඉහත කරුණු අවශ්‍ය වෙනවා. මේ පිළිබද මගෙන් ප්‍රශ්න අහන සිසුන් විශාල ප්‍රමාණයක් මුහුණු පොතේ ඉන්නවා. සියලුම දෙනාගේ දැන ගැනීම පිණිස මෙලෙස සටහන් කලා.

මීට අමතරව ඔබ අවසන් කල ජපන් පාසලින්( 日本語学校 にほんごがっこう)
出席証明書(しゅっせきしょうめいしょ)
成績証明書(せいせきしょうめいしょ)
卒業証明書(そつぎょうしょうめいしょ) ලබා ගත යුතු අතර ඒ වගේම ඔබ ඉගෙනුම ලබන නව පාසලින් (専門学校せんもんがっこう)
入学許可証(にゅうがくきょかしょ)
在学証明書(在学しょうめいしょ)
出席証明書(しゅっせきしょうめいしょ)
所属機関作成申請書(しょぞくきかんさくせいしんせいしょ) ලියකියවිලි ලබාගත යුතුයි.

නොදැනුවත් දෙයක් තිබේනම් ඔබේ පාසලේ වීසා භාරව සිටින සෙන්සෙයි ගෙන් අසා දැන ගන්න.

ඔබට අයදුම්පත් පිරවීමේදී පහසුවට අයදුම්පත්වල සාම්පල් මේ ලින්ක් එකට ඇතුලත් කලා.

留学生ビザ更新サンプル用

ජපන් ජීවිතය ජය ගැනීමට වෙරදරන සියලුම සිසුන්ට සුභ අනාගතයක් වේවා!

කතෘ අයිතිය සුරකින්න.

ස්තූතියි!
සම්පත් හෙට්ටිආරච්චි!
2018/05/19

 

Share

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.